Autor: Guzmán i Martínez, Joan Baptista (1846-1909) (Manuel Guzmán…)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1895

Gènere: Himne religiós

Disposició de la partitura: 1 V solista i 3 V, acompanyament

Ubicació del manuscrit: Monestir de Montserrat, arxiu de música, ms. 2782-2783

Tornar