Autor: Comorera, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Betlem (1891)

Any de composició: 1931

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: Revista Parroquial de Música Sagrada, V, nº 56, desembre-1931

Tornar