Autor: Millet i Pagès, Lluís (1867-1941)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Cançoner Escolar Català

Edició: Barcelona, L’Avenç, Cançoner escolar català

Tornar