Autor: Riu, Llorens

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1660. Ms. 1983, B.C.

Tornar