Autor: Masllovet i Sanmiquel, Josep (1879-1946)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Caritat (1885)

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1492. Ms. 1983, B.C.

Tornar