Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Any de composició: 1886

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1581. Ms. 1983, B.C.

Observacions: Dedicada a Jacint Verdaguer

Tornar