Autor: Laporta, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: La barretina (1880) (Més tard s’incorporà a Pàtria, editada el 1888.

Ubicació del manuscrit: Arxiu Federació Cors de Clavé, BC M-2291/31

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1453. Ms. 1983, B.C.

Tornar