Autor: Candi i Casanovas, Càndid (1844 -1911)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Col.lecció de Càntichs Religiosos pel Poble. II part

Font del text: Fulls volanders de Càntics (Tipografia Catòlica, 1882); "La Veu del Montserrat, nº 49 (2-XII-1882), p. 379-380.

Any de composició: 1882

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: V sol, Cor unis, acompanyament de piano o orgue

Edició:

Barcelona, Llibreria i Tipografia Catòlica, Almacén de Música de Rafael Guardia.

Jacint Verdaguer Càntics, a cura de Joan Requesens i música de Francesc Cortès. Verdaguer Edicions: Folgueroles, 2014 nº 40. Judici universal.

La part de la veu solista podria estar cantada tota per un baix. La partitura editada només indica que la Cobla pot ser interpretada “ per una veu de baix”, però per tessitura, i pels requeriments, semblaria lògic suposar que tota ella hauria estat pensada per a veu de baix. En la nostra edició hem escrit la part del solista tota en clau de fa, transportant els passatges que estaven en clau de sol una octava avall. Per tant, hem normalitzat l’escriptura del baix en clau de sol, i els quatre compassos d’introducció els hem escrit també en clau de fa.

Rectificacions: Compàs 1, segon temps, mà esquerra de l’acompanyament: sol#-mi#, enlloc de fa-la# . Compàs 1, tercer temps: mi-sol-si, enlloc de mi-fa-la. Compas 7, tercer temps, mà dreta de l’acompanyament: sol3 enlloc de fa3. Compàs 8: la# enlloc de fa#. Compàs 13, tercer temps, mà esquerra de l’acompanyament: re2#, en lloc de mi2 natural.

Tornar