Autor: Alió, Francesc (1862-1908)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Aires del Montseny (1901)

Any de composició: 1888

Gènere: Goig, religiós

Disposició de la partitura: 1 V, acompanyament.

Edició: Barcelona, tipografia de F. Benaiges, Lliga espiritual de Nostra Senyora de Montserrat, 1912; Ripoll, tipografía ripollesa de Daniel Maideu, 1926 (dues edicions el mateix any); altres edicions sense impressor.

Font de la cita: Amics dels Goigs. Barcelona, Imp. M. i R. Gilabert, abril de 1953.

Tornar