Autor: Casals i Defilló, Pau (1876-1973)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria (1902)

Any de composició: 1895

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V i piano.

Edició: Presència Catalana, nº 3-4, abril de 1953, p. 37

Observacions: Existeix una armonització de la melodia de Pau Casals realitzada per Manel García Morante.

Tornar