Autor: Llobera Fort, Jaume

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1900

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1456. Ms. 1983, B.C.

Tornar