Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Gènere: Lied coral

Disposició de la partitura: 1 V solista, cor 3 V, piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio

Observacions: Dedicada al mestre de capella Joaquim Cassadó i a la seva escolania (de la capella de música de la Mercè, a Barcelona)

Tornar