Autor: Anònim

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Himne religiós, Mil·lenari

Edició: 1 V, acompanyament

Ubicació del manuscrit: Monestir de Montserrat, arxiu de música, ms. 2741

Observacions: Obra presentada al concurs del Mil·lenari, sota el lema “Idili: Flors, voltau-la, aucells cantáula que es Maria’l sol de Maig”

Tornar