Autor: Serra i Buixó, Eudald (1882-1967)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1904

Gènere: Verset religiós

Disposició de la partitura: 1 V, orgue o harmònium

Edició: Barcelona, Foment de Pietat Catalana, ed. Boileau, r. 1.871

Tornar