Autor: Rodamilans, Angel (1874-1936)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1V, cor uníson, acompanyament d’orgue o harmònium

Edició: Barcelona, Musical Emporium, reg. 407.

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, monestir de Montserrat

Observacions: Traducció al castellà per J. Soler Biel

Tornar