Autor: Rodamilans, Angel (1874-1936)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 3 V blanques, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, monestir de Montserrat

Tornar