Noves recerques que contribueixen a explicar la vida i l’obra del poeta i que mostren el personatge, el mite, en el context de la seva època i a posteriori, com a referent i patrimoni col·lectiu. Amplia continguts d’interès dins l’OCEC i recull tant treballs de recerca com catàlegs d’exposicions de la Casa Museu Verdaguer

Verdaguer dia a dia

Verdaguer dia a dia

Eines / NOVETAT. Cronologia de Jacint Verdaguer (1845-1902) Verdaguer dia a…