Autor: Candi i Casanovas, Càndid (1844 - 1911)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Disposició de la partitura: Veus soles

Edició: Barcelona, ed. Andreu Vidal i Roger, Tipografia Catòlica; a Revista Popular, any X, nº 481, 26-II-1880, p. 146.

Ubicació del manuscrit: Monestir de Montserrat, arxiu de música, ms. 2737

Tornar