Autor: Vilarmau i Cabanes, Josep Maria (1900-1947)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1942

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 1 V solista (soprano), 3 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu família Vilarmau, Prats de Lluçanès

Tornar