Autor: Candi i Casanovas, Càndid (1844 - 1911)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1881

Disposició de la partitura: 1 V i cor uníson, acompanyament d’orgue o piano.

Edició: Barcelona, Llibreria i Tipografia Catòlica; Barcelona, Andreu Vidal i Roger, A. 1526 V; Revista Popular, XI, nº 561, 8-IX-1881; La Veu de Montserrat, IV, nº 22, 4-VI-1881, Vich, p. 171-173.

Observacions: L’obra, encarregada a Verdaguer, s’havia enllestit ja el mes de febrer d’aquell any. Càndidi Candi no la musicà fins la primavera. Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composicionespoèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar