Autor: Pagés, M.

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Edició: Barcelona, Vilàs & cia. litografia Gual.

Ubicació del manuscrit: Arxiu-Biblioteca Associació Musical de Mestres Directors

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809 / 33-35.

Tornar