Autor: Pahissa i Jo, Jaume (1880-1969)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó (1886)

Any de composició: 1910

Gènere: Òpera

Ubicació del manuscrit: Biblioteca de Catalunya

Font de la cita: Curet, Francesc. Historia del Teatre Català. Barcelona, ed. Aedos, 1967.

Observacions: Adaptació del llibret realitzada per Josep Carner. L’obra s’estrenà el maig de 1910 a Figueres, i a la plaça de Les Arenes de Barcelona el 19 de juny d’aquell mateix any. Les decoracions foren realitzades per Moragas i Alarma. El manuscrit és dipositat a la B.C. des de 1995. L’estrena a Figueres fou fruit d’un encàrreg realitzat a Adrià Gual, dins del context del seu TeAtre Intim.

Tornar