Autor: Pahissa i Jo, Jaume (1880-1969)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Disposició de la partitura: 3 V masculines

Ubicació del manuscrit: (Família Pahissa - Biblioteca de Catalunya, en procés de donació)

Font de la cita: Aviñoa, X. Jaume Pahissa, un estudi biogràfic i crític. p. 326.

Tornar