Autor: Borràs de Palau, Joan (1868-1953)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Any de composició: 1907

Gènere: LIed

Disposició de la partitura: Cant i piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio, r. 20.178.

Observacions: Dedicada a l’Ignasi Iglesias. Estrenada per la soprano Maria Giudice. Traducció al castellà.

Tornar