Autor: Frigola i Frigola, Bonaventura (1829-1901)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Himne religiós

Disposició de la partitura: 1 V, cor uníson.

Edició: Barcelona, Andreu Vidal i Roger.

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar