Autor: Mayral i Doz, Marià (1878-1962)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1935

Edició: Barcelona, imprempta Mundó; diverses edicions.

Tornar