Autor: Romeu i Corominas, Lluís (1874-1937)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1930

Disposició de la partitura: 4 V

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, museu episcopal,Vic

Observacions: L’Schola Cantorum de Sallent el cantà el 10 de març de 1946.

Tornar