Autor: Ferrer i Bargalló, Anselm (1882-1969)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Disposició de la partitura: 1 V, cor 3 V blanques, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar