Autor: Puig Busquets, Nadal

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1936

Disposició de la partitura: 1 V solista, cor, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar