Autor: Puig Busquets, Nadal

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Any de composició: 1919

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V, cor uníson, orgue

Edició: Barcelona, Tesoro Musical, nº 8, abril, 1919

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1634. Ms. 1983, B.C.

Tornar