Autor: Mir i Pons, Bartomeu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: ©

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 3 V masculines

Ubicació del manuscrit: Arxiu federació Cors de Clavé

Tornar