Autor: Vilarmau i Cabanes, Josep Maria (1900-1947)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1942

Disposició de la partitura: 1 V solista, cor, harmònium

Ubicació del manuscrit: Arxiu de la parròquia de Santa Maria de Marlès

Tornar