Autor: Pedrell i Sabaté, Felip (1841-1922)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 19081912

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V, ac

Edició: Salterio Sacro-Hispano. Madrid, Ildefonso Alier.

Observacions: Text en català, castellà i francès. Escrit sobre “la tonada de una Cantiga d’Alfons X”

Tornar