Autor: Carreras i Bulbena, Josep Rafael / Lupresti, Antoni

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1895

Gènere: Oratori

Font de la cita: Carreras y Bulbena, J. El Oratorio Musical, desde su origen a nuestros días. Barcelona, 1906.

Observacions: Estrenat a sant Pere de les Puel.les el juliol de 1895. Carreras hi era actiu a la junta de l’Obra de la parròquia.

Tornar