Autor: Casals i Defilló, Pau (1876-1973)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó, cant XII (1886)

Any de composició: 1943

Gènere: Sardana coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Edició: Barcelona, editorial MF, nº 1620. Nova York, Alexander Broude Inc, 1968.

Tornar