Autor: Lamote de Grignon, Ricard (1899-1962)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Montserrat

Any de composició: 1947

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 5 V mixtes (S-C-T-Bar-B)

Edició: Barcelona, Clivis

Ubicació del manuscrit: Arxiu Federació Cors de Clavé./ BC, fons Ricard Lamote

Observacions: Hi ha una versió per a 3 V masculines. Incipit literari: “En la modesta casa de Maria”. La partitura va ser composta durant el temps que Ricard va residir a València, estranyat de Barcelona. La partitura va guanyar el 1er Premi Extraordinari al concurs celebrat a Montserrat, en motiu de les festes d’entronització de la Verge, el 1947. No es va registrar fins el 1966, any en que fou editada

Tornar