Autor: Ginestà, Lluís

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Las cansons de Mont-serrat

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V, piano.

Edició: Barcelona, almacén de música de Rafael Guàrdia, A. 1710 V.

Font de la cita: Epistolari de Jacint Verdaguer. vol IV, p. 38

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composicionespoèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar