Autor: Vilaseca i Esteve, Julià

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Himne religiós

Disposició de la partitura: 1 V, orgue

Edició: Barcelona, Rafael Guàrdia, s.d.

Ubicació del manuscrit: Arxiu-Biblioteca Associació Musical de Mestres Directors

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809 /33-35.

Tornar