Autor: Riu, Llorens

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -Càntics (1902)

Edició: Barcelona

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1664. Ms. 1983, B.C.

Tornar