Autor: Alió, Francesc (1862-1908)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Sis melodies per a cant i piano

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Any de composició: 1886

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V, piano.

Edició: Barcelona, estampa de Fidel Giró, 1887; Barcelona, Sindicato Musical casa Dotesio, 1905; La Ilustració Catalana, nº 98, 13-XI-1889, p. 332-333.

Observacions: L’edició de La Ilustració Catalana s’enmarca en una bella il·lustració signada per Thomas.

Tornar