Autor: Segarra i Malla, Irineu (1917)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: ©

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V

Ubicació del manuscrit: Arxiu de la Coral Canigó

Tornar