Autor: Borràs de Palau, Joan (1868-1953)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Disposició de la partitura: Cant i piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Dotesio, r. 2006. Segona edició també de la casa Dotesio.

Observacions: Traducció al castellà de Lluís C. Viada i Lluch.

Tornar