Autor: Viñas i Dordal, Marià (1868-1952)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Betlem (1891)

Disposició de la partitura: 2 V soles

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1803. Ms. 1983, B.C.

Tornar