Autor: Millet i Pagès, Lluís (1867-1941)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Betlem (1891)

Edició: Barcelona, L’Avenç, Cançoner escolar català

Tornar