Autor: Portas i Segura, Joaquim (1850-1929)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Any de composició: 1881

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 2 V, orgue o harmònium

Edició: Barcelona, almacén de música de Rafael Guàrdia; Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio, reg. 266

Font de la cita: Epistolari de Jacint Verdaguer, vol III, Barcelona, ed. Barcino, p. 177.

Observacions: Traducció al castellà de Sebastià Trullol

Tornar