Autor: Strisi, J. [pvre]

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: ©

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu federació Cors de Clavé

Tornar