Autor: Casals i Defilló, Pau (1876-1973)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1946

Disposició de la partitura: 1 V i piano.

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1345. Ms. 1983, B.C.

Tornar