Autor: Colomer i Jordi, Josep

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria - càntics (1902)

Any de composició: 1901

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1359. Ms. 1983, B.C.

Tornar