Autor: Muset i Ferrer, Frederic (1896-???)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Any de composició: 1926

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 3 V blanques

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1553. Ms. 1983, B.C.

Observacions: Obra perduda a l’arxiu de música de Santa Maria del Mar, a Barcelona, l’any 1936.

Tornar