Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V solista, o 2 V, orgue

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio

Observacions: Tonada duo i coples a solo

Tornar